تمام صفحه

مقایسه

مرتب سازی بر اساس:
85
برای فروش

حویلی فروشی ناحیه هفتم کابل دارالامان، جای رییس

 • 5 اتاق
 • 4 حمام
 • 265 متر مربع
220
کرایی

اپارتمان دو اطاقه کرایی شهرک آریا

 • 2 اتاق
 • 2 حمام
آپارتمان کرایی کابل باغ بابر
کرایه12,000
کرایی

آپارتمان کرایی کابل باغ بابر

 • 4 اتاق
 • 1 حمام
 • 150 متر مربع
حویلی فروشی کمپنی احمد جان مینه
25,000
برای فروش

حویلی فروشی : کابل، کمپنی،احمد جان مینه

 • 5 اتاق
 • 3 حمام
 • 250 متر مربع
حویلی کرایی کوچه پاسپورت کابل
کرایه$9,000
کرایی

حویلی کرایی مناسب برای لیلیه پوهنتون و نهادها

 • 42 اتاق
آپارتمان فروشی در کابل تایمنی
$46,000
برای فروش

آپارتمان فروشی کابل، سرک چهارم پروژه تایمنی

 • 3 اتاق
 • 1 حمام
 • 120 متر مربع
آپارتمان فروشی کابل ارزان قیمت شهرک سلیم کاروان
$30,000
برای فروش

آپارتمان فروشی دو اتاقه کابل ارزان قیمت شهرک سلیم کاروان

 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 85 متر مربع
حویلی گروی کابل ناحیه نهم ، خواجه رواش
گرویAFN650,000
گروی

حویلی گروی کابل، ناحیه نهم، خواجه رواش

 • 4 اتاق
 • 2 حمام
آپارتمان های کرایی ابراهیم خلیل پلازا کابل
شروع کرایه ازAFN380
کرایی

آپارتمان های کرایی دارای: 3، 4، 5، اتاق، مقابل پوهنتون کابل

 • 3 اتاق
 • 4 حمام