مقایسه

کرایهAFN20,000/گروی 200000
حویلی لوکس کرایی و گروی

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 143

2 ماه قبل

کرایهAFN20,000/گروی 200000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 143

2 ماه قبل

$20,000
خانه لوکس گروی پروان سوم

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

2 ماه قبل

$20,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

2 ماه قبل

AFN1,000,000
آپارتمان فروشی در شهرک امیدسبز

اتاق خواب: 3حمام : 3متر مربع: 152

آپارتمان

mortaza

2 ماه قبل

AFN1,000,000

اتاق خواب: 3حمام : 3متر مربع: 152

آپارتمان

2 ماه قبل

گرویAFN800,000AFN0
خانه گروی، کرایی عقب فابریکه جنگلگ کابل

اتاق خواب: 4

خانه

2 ماه قبل

گرویAFN800,000AFN0

اتاق خواب: 4

خانه

2 ماه قبل

AFN3,600,000AFN0
آپارتمان دارای سه اتاق حمام تشناب برای فروش دشت برچی

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

admin

2 ماه قبل

AFN3,600,000AFN0

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه قبل

15,000
سوپر مارکیت گروی در تایمنی

حمام: ۲متر مربع: 130

تجارتی رهایشی

Mahmood

3 ماه قبل

حمام: ۲متر مربع: 130

تجارتی رهایشی

3 ماه قبل

$80,000/کرایه 18000 افغانی
آپارتمان فروشی کرایی گروی در حصه اول خیرخانه 6

اتاق خواب: 5حمام : 2

آپارتمان

admin

4 ماه قبل

$80,000/کرایه 18000 افغانی

اتاق خواب: 5حمام : 2

آپارتمان

4 ماه قبل