مقایسه

$80,000/کرایه 18000 افغانی
آپارتمان فروشی کرایی گروی در حصه اول خیرخانه 6

اتاق خواب: 5حمام : 2

آپارتمان

$80,000/کرایه 18000 افغانی

اتاق خواب: 5حمام : 2

آپارتمان