مقایسه

admin

تماس با admin

AFN1,200,000
کارته نو1

حمام: 1متر مربع: 300

حویلی

admin

6 ساعت قبل

AFN1,200,000

حمام: 1متر مربع: 300

حویلی

6 ساعت قبل

حمام: 1

حویلی

1 روز قبل

اتاق خواب: 10حمام : 5متر مربع: 200

بلاک

admin

3 روز قبل

$180,000

اتاق خواب: 10حمام : 5متر مربع: 200

بلاک

3 روز قبل

شروع از $30,000
آپارتمان فروشی کابل حصه دوم خیرخانه لیسه مریم

اتاق خواب: 2حمام : 2

آپارتمان

5 روز قبل

شروع از $30,000

اتاق خواب: 2حمام : 2

آپارتمان

5 روز قبل

AFN2,000,000
حویلی فروش کابل دشت برچی

حمام : 2

حویلی

5 روز قبل

AFN2,000,000

حمام : 2

حویلی

5 روز قبل

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

1 هفته قبل

$57,000

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

1 هفته قبل

AFN9,000
حویلی کرایی کابل ناحیه شانزده قلعه زمان خان

اتاق خواب: 4حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

admin

1 هفته قبل

AFN9,000

اتاق خواب: 4حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

1 هفته قبل

$62,000

اتاق خواب: 3حمام : 3

آپارتمان

2 هفته قبل

اتاق خواب: 9حمام : 5

حویلی

admin

2 هفته قبل

$150,000

اتاق خواب: 9حمام : 5

حویلی

2 هفته قبل

AFN13,000

اتاق خواب: 3حمام : 3

آپارتمان

2 هفته قبل

AFN13,000

اتاق خواب: 3حمام : 3

آپارتمان

2 هفته قبل

$75,000
حویلی فروشی مقابل وزارت انرژی و آب دارالامان کابل

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 200

حویلی

2 هفته قبل

$75,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 200

حویلی

2 هفته قبل

کرایهAFN20,000/گروی 200000
حویلی لوکس کرایی و گروی

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 143

3 هفته قبل

کرایهAFN20,000/گروی 200000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 143

3 هفته قبل

حویلی فروشی مجلل چهار منزله  با مساحت 4 بسوه دارالامان

موترهای دارالامان, Asmayi Road, Sash Darak, Kabul, 1001, Afghanistan

اتاق خواب: 12حمام : 7متر مربع: 400

حویلی

3 هفته قبل

$270,000

اتاق خواب: 12حمام : 7متر مربع: 400

حویلی

3 هفته قبل

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

3 هفته قبل

AFN3,500,000
حویلی فروشی تخریبی در کابل دارالامان جای رییس

اتاق خواب: 3حمام: 1

حویلی

3 هفته قبل

AFN3,500,000

اتاق خواب: 3حمام: 1

حویلی

3 هفته قبل

$20,000
خانه لوکس گروی پروان سوم

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

3 هفته قبل

$20,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 5حمام : 3

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 5حمام : 3

آپارتمان

3 هفته قبل

اتاق خواب: 4حمام : 3متر مربع: 200

حویلی

3 هفته قبل

$60,000

اتاق خواب: 4حمام : 3متر مربع: 200

حویلی

3 هفته قبل

اتاق خواب: 8حمام : 2

حویلی

3 هفته قبل

$89,000

اتاق خواب: 8حمام : 2

حویلی

3 هفته قبل

AFN1,400,000
حویلی فروشی درسرک شهرک دوازده امام

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

حویلی

4 هفته قبل

AFN1,400,000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

حویلی

4 هفته قبل

گرویAFN800,000AFN0
خانه گروی، کرایی عقب فابریکه جنگلگ کابل

اتاق خواب: 4

خانه

4 هفته قبل

گرویAFN800,000AFN0

اتاق خواب: 4

خانه

4 هفته قبل

AFN3,600,000AFN0
آپارتمان دارای سه اتاق حمام تشناب برای فروش دشت برچی

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

admin

1 ماه قبل

AFN3,600,000AFN0

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

1 ماه قبل

AFN15,000
آپارتمان های کرایی در کارته نو کابل

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

AFN15,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

$63,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

AFN3,200,000
حویلی فروشی با مساحت 350 متر مربع

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

1 ماه قبل

AFN3,200,000

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

1 ماه قبل

AFN360,000
حویلی فروشی قلعه جیتگر چهار منزله

حمام: 1متر مربع: 170

حویلی

1 ماه قبل

AFN360,000

حمام: 1متر مربع: 170

حویلی

1 ماه قبل

اتاق خواب: 8حمام : 6متر مربع: 150

حویلی

1 ماه قبل

$140,000

اتاق خواب: 8حمام : 6متر مربع: 150

حویلی

1 ماه قبل

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 200

1 ماه قبل

$92,000

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 200

1 ماه قبل

کرایه ماهانه$275
آپارتمان کرایی در سرک دوم تایمنی کابل

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

کرایه ماهانه$275

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

1 ماه قبل

$65,000

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

1 ماه قبل

AFN2,200,000
حویلی فروشی دربرچی ایستگاه ریگریشن برچی

اتاق خواب: 5حمام : 2

حویلی

1 ماه قبل

AFN2,200,000

اتاق خواب: 5حمام : 2

حویلی

1 ماه قبل

کرایهAFN20,000
آپارتمان نوساز کرایی در خیرخانه کابل

اتاق خواب: 4حمام : 3

آپارتمان

1 ماه قبل

کرایهAFN20,000

اتاق خواب: 4حمام : 3

آپارتمان

1 ماه قبل

آپارتمان فروشی در کارته سخی کابل

کارته سخی, سرک مزار سخی, Kārte Parwān, Kabul, 1004, Afghanistan

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

$50,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

AFN16,500
خانه کرایی در کابل سرک پنجم تایمنی

آپارتمان کرایی درکابل سرک پنج تایمنی

چهار راهی سابقه تایمنی, 40 meter road, Shar-i-Naw, Kabul, 1001, Afghanistan

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

AFN16,500

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

1 ماه قبل

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 111

آپارتمان

admin

2 ماه قبل

$68,000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 111

آپارتمان

2 ماه قبل

اتاق خواب: 5حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

2 ماه قبل

$70,000

اتاق خواب: 5حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

2 ماه قبل

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 210

حویلی

2 ماه قبل

$35,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 210

حویلی

2 ماه قبل

کرایهAFN9,000
تهکوی کرایی در دشت برچی

تخت: 1حمام: 1

تهکوی

2 ماه قبل

کرایهAFN9,000

تخت: 1حمام: 1

تهکوی

2 ماه قبل

اتاق خواب: 8حمام : 3متر مربع: 300

حویلی

2 ماه قبل

اتاق خواب: 8حمام : 3متر مربع: 300

حویلی

2 ماه قبل

AFN1,300,000
حویلی فروشی در سرک سوم کارته نو کابل

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 300

حویلی

admin

2 ماه قبل

AFN1,300,000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 300

حویلی

2 ماه قبل

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

2 ماه قبل

$60,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

2 ماه قبل

اتاق خواب: 16حمام : 15متر مربع: 750

حویلی

admin

2 ماه قبل

$400,000

اتاق خواب: 16حمام : 15متر مربع: 750

حویلی

2 ماه قبل

کرایه ماهانه$300
آپارتمان کرایی لوکس در شهر نو کابل

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

2 ماه قبل

کرایه ماهانه$300

اتاق خواب: 3حمام: 1

آپارتمان

2 ماه قبل

کرایهAFN16,000
حویلی کرایی در سرک میدان هوایی کابل

اتاق خواب: 6حمام : 2متر مربع: 300

حویلی

2 ماه قبل

کرایهAFN16,000

اتاق خواب: 6حمام : 2متر مربع: 300

حویلی

2 ماه قبل

آپارتمان فروشی با دیزاین و ساخت فوق العاده در تایمنی

چهار راهی سابقه تایمنی, 40 meter road, Shar-i-Naw, Kabul, 1001, Afghanistan

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

2 ماه قبل

$53,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

2 ماه قبل

کرایهAFN10,000
خانه کرایی دشت برچی ایستگاه مغازه 2

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

2 ماه قبل

کرایهAFN10,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

2 ماه قبل

متر مربع: 200

سالن کرایی مناسب برای واحدهای تولیدی

2 ماه قبل

متر مربع: 200

سالن کرایی مناسب برای واحدهای تولیدی

2 ماه قبل

اتاق خواب: 12متر مربع: 200

2 ماه قبل

$110,000

اتاق خواب: 12متر مربع: 200

2 ماه قبل

$80,000/کرایه 18000 افغانی
آپارتمان فروشی کرایی گروی در حصه اول خیرخانه 6

اتاق خواب: 5حمام : 2

آپارتمان

admin

2 ماه قبل

$80,000/کرایه 18000 افغانی

اتاق خواب: 5حمام : 2

آپارتمان

2 ماه قبل

اتاق خواب: 11حمام : 5متر مربع: 400

حویلی

3 ماه قبل

$112,000

اتاق خواب: 11حمام : 5متر مربع: 400

حویلی

3 ماه قبل

اتاق خواب: 8حمام : 5متر مربع: 300

خانه

3 ماه قبل

AFN65,000

اتاق خواب: 8حمام : 5متر مربع: 300

خانه

3 ماه قبل

AFN900,000
خانه گروی چهار قلعه چهاردهی کابل دارای 3 اتاق

اتاق خواب: 3

آپارتمان

admin

3 ماه قبل

AFN900,000

اتاق خواب: 3

آپارتمان

3 ماه قبل

اتاق خواب: 5حمام : 5متر مربع: 280

حویلی

admin

3 ماه قبل

$70,000

اتاق خواب: 5حمام : 5متر مربع: 280

حویلی

3 ماه قبل

اتاق خواب: 3متر مربع: 120

3 ماه قبل

$58,000

اتاق خواب: 3متر مربع: 120

3 ماه قبل

اتاق خواب: 7حمام : 5متر مربع: 150

حویلی

3 ماه قبل

$110,000

اتاق خواب: 7حمام : 5متر مربع: 150

حویلی

3 ماه قبل

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 150

حویلی

3 ماه قبل

$44,000

اتاق خواب: 4حمام : 2متر مربع: 150

حویلی

3 ماه قبل

اتاق خواب: 78حمام : 20متر مربع: 480

تجارتی رهایشی

3 ماه قبل

$500,000

اتاق خواب: 78حمام : 20متر مربع: 480

تجارتی رهایشی

3 ماه قبل

AFN3,600,000
خانه در بهترین موقعیت چهار قلعه چهار دهی

فروش فوری خانه در چهار قلعه کابل

Chahar Qala-e-Chahardihi Rd, Kabol, Afghanistan

اتاق خواب: 5حمام : 3

خانه برای چند فامیل

admin

3 ماه قبل

AFN3,600,000

اتاق خواب: 5حمام : 3

خانه برای چند فامیل

3 ماه قبل

اتاق خواب: 10حمام : 5متر مربع: 200

بلاک

admin

3 ماه قبل

$180,000

اتاق خواب: 10حمام : 5متر مربع: 200

بلاک

3 ماه قبل

اتاق خواب: 10حمام : 9متر مربع: 300

حویلی

3 ماه قبل

$130,000

اتاق خواب: 10حمام : 9متر مربع: 300

حویلی

3 ماه قبل

اتاق خواب: 2متر مربع: 60

آپارتمان

3 ماه قبل

$24,000

اتاق خواب: 2متر مربع: 60

آپارتمان

3 ماه قبل

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

3 ماه قبل

$37,000

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

3 ماه قبل

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

admin

3 ماه قبل

$100,000

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

3 ماه قبل

مترمربع$325
آپارتمان فروشی چهار راه قمبر

آپارتمان فروشی

چهار راه قنبر، Kabol, Afghanistan

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 153

آپارتمان

3 ماه قبل

مترمربع$325

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 153

آپارتمان

3 ماه قبل

اتاق خواب: 5حمام : 2

خانه

admin

3 ماه قبل

$50,000

اتاق خواب: 5حمام : 2

خانه

3 ماه قبل

متر مربع $430
آپارتمان های فروشی اتفاق

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

admin

3 ماه قبل

متر مربع $430

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 ماه قبل

بسوهAFN850,000
زمین-فروشی-شهرک-امید-سبز

زمین

4 ماه قبل

بسوهAFN850,000

4 ماه قبل