مقایسه

لیست های جدید املاک

$155,000
$155,000

اتاق خواب: 14حمام : 6sqmtr: 250

Apartment

150,000

اتاق خواب: 10حمام : 6sqmtr: 300

خانه های تخریبی

150,000

اتاق خواب: 10حمام : 6sqmtr: 300

خانه های تخریبی

157,000

اتاق خواب: 4حمام : 2sqmtr: 350

حویلی

157,000

اتاق خواب: 4حمام : 2sqmtr: 350

حویلی

AFN1,300,000

تخت: 1 اطاقحمام: 1sqmtr: 200

خانه

AFN1,300,000

تخت: 1 اطاقحمام: 1sqmtr: 200

خانه

اتاق خواب: 7حمام : 5sqmtr: 500

حویلی

اتاق خواب: 7حمام : 5sqmtr: 500

حویلی

error: Content is protected !!