مقایسه

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

4 روز قبل

$63,000

اتاق خواب: 4حمام : 2

آپارتمان

4 روز قبل

AFN3,200,000
حویلی فروشی با مساحت 350 متر مربع

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

4 روز قبل

AFN3,200,000

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

4 روز قبل

اتاق خواب: 8حمام : 6متر مربع: 150

حویلی

5 روز قبل

$140,000

اتاق خواب: 8حمام : 6متر مربع: 150

حویلی

5 روز قبل

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 200

6 روز قبل

$92,000

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 200

6 روز قبل

کرایه ماهانه$275
آپارتمان کرایی در سرک دوم تایمنی کابل

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

7 روز قبل

کرایه ماهانه$275

اتاق خواب: 3حمام : 2

آپارتمان

7 روز قبل

$65,000
آپارتمان فروشی در کارته چهار

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

1 هفته قبل

$65,000

اتاق خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

1 هفته قبل

متر مربع: 300

حویلی

ahmadusa123

1 هفته قبل

متر مربع: 300

حویلی

1 هفته قبل

اتاق خواب: 11حمام : 9متر مربع: 300

خانه برای چند فامیل

ahmadusa123

1 هفته قبل

210,000

اتاق خواب: 11حمام : 9متر مربع: 300

خانه برای چند فامیل

1 هفته قبل

AFN2,200,000
حویلی فروشی دربرچی ایستگاه ریگریشن برچی

اتاق خواب: 5حمام : 2

حویلی

1 هفته قبل

AFN2,200,000

اتاق خواب: 5حمام : 2

حویلی

1 هفته قبل