مقایسه

AFN9,500,000
ساختمان فروشی در تانک تیل برچی

اتاق خواب: 15حمام : 30متر مربع: 500

تجارتی رهایشی

Mahdi123faizi

7 روز قبل

AFN9,500,000

اتاق خواب: 15حمام : 30متر مربع: 500

تجارتی رهایشی

7 روز قبل

15,000
سوپر مارکیت گروی در تایمنی

حمام: ۲متر مربع: 130

تجارتی رهایشی

Mahmood

4 هفته قبل

حمام: ۲متر مربع: 130

تجارتی رهایشی

4 هفته قبل

اتاق خواب: 78حمام : 20متر مربع: 480

تجارتی رهایشی

2 ماه قبل

$500,000

اتاق خواب: 78حمام : 20متر مربع: 480

تجارتی رهایشی

2 ماه قبل