مقایسه

AFN3,200,000
حویلی فروشی با مساحت 350 متر مربع

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

4 روز قبل

AFN3,200,000

اتاق خواب: 6حمام : 3

حویلی

4 روز قبل

AFN360,000
حویلی فروشی قلعه جیتگر چهار منزله

حمام: 1متر مربع: 170

حویلی

4 روز قبل

AFN360,000

حمام: 1متر مربع: 170

حویلی

4 روز قبل

اتاق خواب: 8حمام : 6متر مربع: 150

حویلی

5 روز قبل

$140,000

اتاق خواب: 8حمام : 6متر مربع: 150

حویلی

5 روز قبل

متر مربع: 300

حویلی

ahmadusa123

1 هفته قبل

متر مربع: 300

حویلی

1 هفته قبل

AFN2,200,000
حویلی فروشی دربرچی ایستگاه ریگریشن برچی

اتاق خواب: 5حمام : 2

حویلی

1 هفته قبل

AFN2,200,000

اتاق خواب: 5حمام : 2

حویلی

1 هفته قبل

اتاق خواب: 5حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

4 هفته قبل

$70,000

اتاق خواب: 5حمام : 4متر مربع: 400

حویلی

4 هفته قبل

اتاق خواب: 8حمام : 5متر مربع: 260

حویلی

Mohammadyusuf

4 هفته قبل

اتاق خواب: 8حمام : 5متر مربع: 260

حویلی

4 هفته قبل

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 210

حویلی

4 هفته قبل

$35,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 210

حویلی

4 هفته قبل