مقایسه

اتاق خواب: 11حمام : 9متر مربع: 300

خانه برای چند فامیل

ahmadusa123

1 هفته قبل

210,000

اتاق خواب: 11حمام : 9متر مربع: 300

خانه برای چند فامیل

1 هفته قبل

AFN3,600,000
خانه در بهترین موقعیت چهار قلعه چهار دهی

فروش فوری خانه در چهار قلعه کابل

Chahar Qala-e-Chahardihi Rd, Kabol, Afghanistan

اتاق خواب: 5حمام : 3

خانه برای چند فامیل

admin

2 ماه قبل

AFN3,600,000

اتاق خواب: 5حمام : 3

خانه برای چند فامیل

2 ماه قبل

اتاق خواب: 6حمام : 2متر مربع: 200

خانه برای چند فامیل

Gmail

2 ماه قبل

$55,000

اتاق خواب: 6حمام : 2متر مربع: 200

خانه برای چند فامیل

2 ماه قبل