مقایسه

اتاق خواب: 8حمام : 5متر مربع: 300

خانه

2 ماه قبل

AFN65,000

اتاق خواب: 8حمام : 5متر مربع: 300

خانه

2 ماه قبل

AFN25,000,000
خانه فروشی در قلعه احمدخان کابل

خانه فروشی در جاده استقلال کابل

جاده استقلال، کابل، افغانستان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

خانه

Arash

2 ماه قبل

AFN25,000,000

اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

خانه

2 ماه قبل

AFN7,700,000
خانه فروشی در قلعه احمدخان کابل

اتاق خواب: 8حمام : 4متر مربع: 300

خانه

omarkhan

2 ماه قبل

AFN7,700,000

اتاق خواب: 8حمام : 4متر مربع: 300

خانه

2 ماه قبل

اتاق خواب: 5حمام : 2

خانه

admin

2 ماه قبل

$50,000

اتاق خواب: 5حمام : 2

خانه

2 ماه قبل

خانه فروشي واقع سرک 5 کلوله پشته

کلوله پشته، کابل، افغانستان

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 226

خانه

Karim

2 ماه قبل

$90,000

اتاق خواب: 6حمام : 3متر مربع: 226

خانه

2 ماه قبل

6 بسوهAFN2,800,000
خانه فروشی در قلعه احمدخان کابل

اتاق خواب: 3حمام: 1

خانه

NaweedKhan

3 ماه قبل

6 بسوهAFN2,800,000

اتاق خواب: 3حمام: 1

خانه

3 ماه قبل